Imidan 50 WP – Insekticid

Folijarni insekticid sa kontaktnim, digestivnim i penetrativnim  delovanjem za suzbijanje smotavca

Primena:

Jabukin, breskvin, šljivin smotavac 0,15-0,2% (15-20 ml na 10 l vode)

Karenca: jabuka 35 d


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Fosmet 500 g/kg
Formulacija: Кoncentrat za suspenziju (WP)
Klasifikacija rezistentnosti: 1B
Pakovanje: 20 g i 500 g
Proizvođač: Gowan

Karenca:
Jabuka – 35 dana

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim i penetrativnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), breskvinog smotavca (C. molesta) i šljivinog smotavca (C. funebrana) u koncentraciji 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode).
Vreme primene: na početku piljenja gusenica.

Imidan 50 WP treba koristiti u programu suzbijanja smotavaca u razmaku 10-14 dana, ali u alternaciji sa insekticidima drugih mehanizama delovanja.

Mogućnost druge primene

Imidan 50 WP se može koristiti za suzbijanje:

  • prve generacije grožđanog moljca (Polychrosis botrana) na vinovoj lozi;
  • pipa na kukuruzu i šećernoj repi (Tanymecus dilaticollis);
  • pipa (Curculionidae), kao što su voćne pipe (Polydrosus spp.), lisne pipe (Phyllobius spp.) i dr.;
  • pokretnih formi i imaga kalifornijske štitaste vaši (Q. perniciosus) i breskvine štitaste vaši (Diaspis pentagona) i dr. Ove štitaste vaši su primarne štetočine jer se razvijaju i na plodovima, teško se suzbijaju, a prag tolerancije je nula. Tretman ponoviti najmanje 2-3 puta u prvoj prolećnoj generaciji, a količina primene je 2 kg/ha.

Ako je kalifornijska štitasta vaš prisutna u jabučnjaku, Imidan 50 WP se može koristiti i za zimsko prskanje u koncentraciji od 0,2%, uz dodatak Letol EC u koncentraciji 3-4%.
Prilikom spravljanja smeše, u rezervoar se prvo sipa Imidan 50 WP, a zatim Letol EC i stalno se meša do vremena prskanja i tokom prskanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Imidan 50 WP ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i preparatima alkalne reakcije.

Imidan WP 50 deluje na inhibiranje holin-esteraze na centralnom nervnom sistemu. Preparat je postojan, deluje na više načina, pa je pogodan i za suzbijanje insekata koji se ubušuju i kod gajenja voća gde se ne vrši proređivanje plodova.
Imidan WP 50 je jedan od retkih organfosfornih insekticida koji je na pozitivnoj listi Evropske unije.

NEŽELJENI EFEKTI

Imidan 50 WP ne koristi se za suzbijanje insekata u kućnim vrtovima.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories