MANFIL 80 WP – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: mankozeb 800 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Proizvođač: Indofil Industries


  Podeli

Primena:
Preparat Manfl 80 WP koristi se u:
• zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini 2–2,5 kg/ha (20-­25 g u 10 litara vode).
• zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20­-25 g u10 litara vode).
• usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od
2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).

Količina vode: 200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Manfl 80 WP primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre
nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
• U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8­10 dana
• U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmanatreba skratiti.
• Manfl 80 WP se u roku od dva sata nakon primene vezuje za biljno tkivo.
• Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efkasnost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana

Kompatibilnost:
Manfl 80 WP se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida, metalaksila­M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb­hidrohlorida
Manfl 80 WP se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
Manfl 80 WP ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretiranja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba

Manfl 80 WP se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.

Karenca:
Jabuka – 21 dan;
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana
Pakovanje: 1kg

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories