LORD 700 WDG – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač:


  Podeli

Preparat LORD 700-WDG je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u usevima: krompira, paradajza i soje:
Krompir:

posle sadnje, a pre nicanja useva, u količinama:
• 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na slabo humoznim zemljištima (1­3% humusa);
• 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3­5% humusa);
• 1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­ štima (preko 5% humusa).
posle nicanja useva, kada krompir dostigne visinu 5­-10 cm, odnosno kada razvije 5­-8 listova (faze 15(105)­18(108)BBCH skale), u količinama:
• 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima(3­5% humusa);
• 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­štima (preko 5% humusa).
Paradajz (samo koji se rasađuje):
8-10 dana posle rasađivanja, u količinama:
• 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3­5% humusa);
• 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemlji­štima (preko 5% humusa)

Soja:posle setve, a pre nicanja useva, u količinama:
• 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3­5% humusa);
• 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5%humusa)

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Spektar delovanja:
osetljive korovske vrste su jednogodišnji širokolisni korovi, među kojima
su: lipica teofrastova ( Abutilon theophrasti),  konica obična (Galinsoga parvinflora), ambrozija (Ambrosia artemisifolia) , dvornici (Polygonum spp.), štirovi (Amaranthus spp.) , loboda (Atriplex patula),repica crna  (Brassica nigra) , konica obična (Galinsoga parvinflora), pepeljuge (Chenopodium spp. ), tušt obični (Portulaca oleracea), lubeničarka (Hibiscus trionum), čistac jednogodišnji (Stachya annua), gorušica (Sinapis arvensis), tatula (Datura stramonium).
Lord 700 WDG je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na tatulu, ambroziju, štir, pepeljugu, gorušicu i abutilon.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
LORD 700-WDG ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran,SV 77/40 i SV 76/48, i u usevu paradajza iz semena.

Na tretiranim površinama zbog zadržavanja ostataka u zemljištu, najmanje 4 meseca ne gajiti druge useva, naročito kupusnjače, repu, salatu,krastavce i lubenice.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo j ednom

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories