Meteor – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija:  metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)

Proozvođač: STK


  Podeli

Je visokoselektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici.

Efikasan je na sledeće korove kao što su prstenak (Anthemis sp.), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), različak (Centaurea cyanus), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Delfinium consolida), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricara sp.), bulka (Papaver rhoeas), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslovica (Veronica persica) i dr.

Ne deluje na divlji broć (Gallium aparine), poponac (Convolvulus arvensis) i vijušac (Polygonum convolvulus).

Način delovanja:

Herbicid iz grupe sulfoniluree. Biljke ga usvajaju pre svega preko lista. Manji deo usvaja se preko korena. Mesto delovanja je mlado meristemsko tkivo gde sprečava deobu ćelija. Korov brzo prestaje sa rastom, a simptomi delovanja uočavaju se tek za 7 – 10 dana.

Najpre dolazi do pojave bledila u zoni meristema, a zatim do žućenja i na kraju do nekroze dela ili cele biljke. Potpuno uginuće korova nastupa za 15 – 25 dana.

Primena:

Koristi se u usevima pšenice i ječma u količini 10 g/ha, sam ili uz dodatak 0,1 l/ha okvašivača Trend – 90, tretiranjem od 3 lista pa do pojave zastavičara kod pšenice i ječma (faze 13-39 BBCH skale).

Fitotoksičnost:

Preparat je selektivan za pšenicu i ječam. Ne primenjivati ga u pšenici koja je u slaboj kondiciji, niti na slabo humusnim zemljištima sa manje od 1% humusa.

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene.

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories