NutriMAP NP 10:40

AZOT (N) ukupan 10%
Amonijačni azot 10%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 40%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i vodi 36%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 32%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 2%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 4%
Cink (Zn) ukupan 0,1%

  Podeli

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka.

Primenom NutriMAP-a obezbeđujemo biljkama sve neophodne gradivne materije u optimalnom odnosu, prema biološkim potrebama.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories