SCUDO

 

SASTAV

Vodorastvorljivi bakar (Cu) 9.0%
Organski azot (N) 3,0%
Organska materija 27,5%
Ukupno biljnih aminokiselina 45 g/l
pH (1:5) 9.0
Specifična težina 1,3 kg/l

SCUDO JE POGODAN ZA ORGANSKU
PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007.

Scudo je tečno EC đubrivo sa bakrom naučno dokazano da

– SPREČAVA I LEČI NEDOSTATAK BAKRA.
– POVEĆA OTPORNOST BILJKE NA GLJIVIČNE I BAKTERIJSKE BOLESTI

Delovanje Scuda je brzo i efikasno. Bakar se brzo ugrađuje i mobilan je unutar biljke zahvaljujući vezivanju bakra za biljne aminokiseline i glukonsku kiselinu.

ANTISTRES DEJSTVO

SCUDO pomaže biljkama da brzo prevaziđu stres izazvan neravnotežom hranjivih elemenata.


  Podeli

PRIMENA I DOZIRANJE

SCUDO je tečno đubrivo za folijarnu upotrebu. Doze i način primene se određuju u
zavisnosti od prohteva i nutricijalnog stanja useva.
Tretirati u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče).

Vinova loza:
Folijarno: 1-3l/1000 lit. vode. (ili 10-30ml na 10 L vode)
Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10-12 dana ako je potrebno.
Voće:
Folijarno: 0.75-1.5 lit/1000 lit. vode. Ponoviti 2 ili 3 putatretman nakon 10-12 dana ako je potrebno.
Povrće:
Folijarno: 0.5-1.5 lit/1000 lit. vode. Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10-12 dana ako je potrebno.

PAKOVANJE:

100 ml
250 ml
1 lit
5 lit

MEŠANJE

SCUDO se može mešati sa većinom pesticida i đubriva (izuzev sa proizvodima koji nisu kopatibilni sa bakrom).
Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini za kompatibilnost
sa ostalim proizvodima.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories