SEM. PŠENICA LG APACHE

Osobine

Apache je sorta koja je posle dužeg niza godina uvela inovacije u proizvodnji pšenice. To se pre svega odnosi na količinu semena u setvi. Zahvaljujući visokom koeficijentu bokorenja, Apache ostvaruje visoke prinose sa setvenom normom od oko 200 kg/ha. U optimalnom setvenom roku, na dobro pripremljenoj parceli, dovoljno je i 180 kg semena/ha. Apache je sorta niskog, čvrstog stabla visoke tolerancije na poleganje. Internodije u donjem delu stabla su kraće, što daje dodatnu čvrstinu. Te osobne omogućavaju pojačanu prihranu azotom na proleće, bez bojazni od poleganja, što se pozitivno odražava na prinos i kvalitet.


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories