TRAINER

TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija.

Ovaj proizvod se koristi u: VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU, POVRTARSTVU, RATARSTVU

TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci.

100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!

Folijarna primena: 150 – 350 ml/100l vode

za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti
od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke.
Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) da bi se potpomogla
maksimalna absorbcija od strane biljke i dobila najbolja učinkovitost.

PAKOVANJE:
100 ml
250 ml
1 lit
5 lit

 


  Podeli

PREDNOSTI
• visok stepen usvajanja biljnih aminokiselina
• uravnoteženo snabdevanje organskim azotom
• otpornost na klimatske streseve
• maksimalna efikasnost i vrlo brzo dejstvo
• stimulacija rasta biljaka
• povećanje veličine ploda i kvaliteta
• veći prinosi
• povećan sadržaj šećera u plodu

SASTAV
Organska materija 41%
Organski azot (N) 5%
Biljne aminokiseline i peptidi 31%
Specifična težina 1.18 kg/L
pH 4-5

AMINOGRAM
Alanin 4.6%
Arginin 7.0%
Aspartinska kis. 11.7%
Cistein 1.0%
Glutaminska kis. 18.0%
Glicin 4.5%
Histidin 2.8%
Izoleucin 4.8%
Leucin 8.0%
Lizin 6.0%
Metionin 1.5%
Fenilalanin 5.2%
Prolin 5.1%
Serin 5.5%
Treonin 4.1%
Triptofan 1.2%
Tirozin 3.9%
Valin 5.1%

• ANTISTRES DEJSTVO: pomaže biljci tokom bilo kakvog stresa (izrazita vrućina i hladnoća, mala osvetljenost, oštećenje, itd.)
• BIOSTIMULATIVNO DEJSTVO: podpomaže rast biljke i olakšava najosetljivije faze razvoja (rast, formiranje plodova i njihov rast, itd.)
• HRANJIVO DEJSTVO: idealan je dodatak za tradicionalno đubrenje da bi se dobili visoki prinosi i kvalitetni rezultati, zahvaljujući biološki aktivnim supstancama (aminokiseline, vitamini) koji podpomažu fotosintezu i fiziologiju biljaka.

PRIMENA I DOZIRANJE
TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu.
Način primene se određuje na osnovu zahteva i nutricionog stanja useva.
U standardnim uslovima:

KOMPATIBILNOST
TRAINER se može mešati se većinom pesticida i đubriva na tržištu. Ne mešati sa belim uljima, insekticidima i fungicidima baziranim na ulju i Dodin-om.
Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini.POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU.
Trainer je OMRI SERTIFIKOVANO đubrivo.

KVALITET, VREDNOST I SIGURNOST ZA ZDRAVLJE
Italpollina koristi samo sertifikovne biljne sirovine, koje nisu genetski modifikovane, bez teških metala (kadmijum, arsen…) i drugih zagađivača. Nikada ne koristimo životinjske ostatke za industrijsku obradu. Sve organske supstance TRENERA su biološki aktivne.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories