VILOTRIN 10 WP – Insekticid

Klasa: Insekticidi

Aktivna materija: lambda cihalotrin 10%

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Proizvođač: Willowood


  Podeli

Biocidni proizvod za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni

Primena:
Preparat VILOTRIN 10 WP koristi se:
• za suzbijanje crne (Blatta orientalis) i smeđe (Blatella germanica) bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini 50 grama na 10 litara vode uz primenu 40-50 ml/m².
• za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem zidova i podova prostorija, u količini 50 grama na 10 litara vode uz primenu 40 ml/m².
• za suzbijanje kućne (Musca domestica) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja, u količini 50 grama na 10 litara vode uz primenu 50 ml/m².
• za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata, u količini od 50 grama na 10 litara vode uz primenu 50 ml/m².
Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan.
• Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono delovanje (ne deluje parama).
• Preparat se koristi isključivo za tretiranje zidova i podova prostorija.
• Preparat ne sme dospeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. Preparat se nikako ne sme nanositi direktno na domaće životinje.
• Potpuno očistiti tretirane površine pre primene preparata inače dolazi do smanjene efkasnosti.
• Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga.
• Manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i druge neravne podloge. Takođe količina rastvora zavisi i od intenziteta napada štetočina. Za tretiranje jednog kvadratnog metra u zavisnosti od svih ovih uslova trebalo bi koristiti od 30-­50 ml rastvora.
Pakovanje: 50 g

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories