WUXAL FERRO

Wuxal® Ferro sadrži novorazvijeni Fe-organski kompleks za prevenciju i kontrolu nedostatka gvožđa kod biljaka i koristi se:

Wuxal® Ferro je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem gvožđa. Formulisan kao tečna suspenzija, Wuxal® Ferro pored lakšeg rukovanja ima niz prednosti u odnosu na najčešće korišćene metal-helatne praškaste formulacije:

  • brža apsorpcija gvožđa od strane biljaka;
  • bezbedna primena za biljke jer „nema spaljivanja lista“;
  • zadržavanje preparata na površini lista, što omogućava duže delovanje;
  • preparat se ne spira kišom, a gubici gvožđa nastali curenjem rastvora sa površine lista su minimalni.

  Podeli

BRESKVA I JABUKA: u količini od 2 l/ha, više tretmana.
VINOVA LOZA: u količini od 2,5 l/ha.
Vreme primene: odmah po uočavanju simptoma otklanja se hloroza, u razmacima od 14 dana.
Ako je nedostatak hroničan i simptomi su se ispoljavali i prethodne godine, mora se koristiti gvožđe specijalno pripremljene formulacije za tretiranje preko zemljišta.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wuxal® Ferro sa helatinskim agentom GLH osetljiv je na visoki sadržaj fosfora, pa se ne meša folijarno sa organofosfatima (pesticidima i đubrivima).

Navedene osobine čine Wuxal® Ferro veoma ekonomičnim za primenu u proizvodnji voća, povrća i cveća.

NAČIN DELOVANJA

Gvožđe posredno ili neposredno učestvuje u brojnim fiziološkim procesima biljaka: biosinteza hlorofila, asimilacija N, redukcija nitrita i dr. Pokretljivost gvožđa u biljkama je veoma slaba, pa se simptomi nedostatka gvožđa najpre uočavaju na najmlađem (vršnom) lišću, gde površine između nerava postaju svetložute do žute, a kasnije i limun-žute, dok lisni nervi ostaju zeleni.

Ovaj tip hloroze naziva se Fe-hloroza i često se javlja kod većine voćnih vrsta, posebno kruške, breskve i nektarine. Pojava Fe-hloroza zavisi i od tipa zemljišta na kojem se gaje usevi, a najčešća je na zemljištima koja su slabo obezbeđena gvožđem i na blago alkalnim zemljištima.

Ukoliko se pojave simptomi nedostatka gvožđa, najbolji način brzog otklanjanja je primena folijarnog hraniva Wuxal® Ferro.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories