YARA MILA CROPCARE 11-11-21

Veoma kvalitetno osnovno, startno durivo ali i dubrivo za prihranu. Sa podjednakim uspehom se primenjuje u proizvodnji na otvorenom polju i u zašticenom prostoru (plastenici, staklenici).


  Podeli
Veoma kvalitetno osnovno, startno durivo ali i dubrivo za prihranu. Sa podjednakim uspehom se primenjuje u proizvodnji na otvorenom polju i u zašticenom prostoru (plastenici, staklenici). Preporucuje se za korišcenje kod svih intenzivnih kultura (povrce, voce, vinova loza, cvece, ukrasne biljke). Zbog svog idealnog sastava pogodno je i za upotrebu u rasadnickoj proizvodnji. Maksimalni rezultati se postižu kod povrtarske kulture koje se navodnjavaju tokom vegetacije, u intenzivnom vocarstvu i vinogradarstvu, profesionalnom cvecarstvu. Idealno za sve tipove travnjaka i sportskih terena. Pogodno za dodavanje zemljišnim smešama i supstratima namenjenim za proizvodnju ukrasnog, balkonskog i saksijsko cvece.
PRIMENA: Koristi se kao osnovno i startno dubrivo za voce, povrce, grožde, cvece i travnjake u kolicini od 300 do 500 kg/ha, kao i za prihrane (2 do 3 puta) u kolicini od 100 do 300 kg/ha.
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories