Bumper P – Fungicid

Klasa:Fungicid

Aktivna materija: Prohloraz 400 g/l + Propikonazol 90 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač: Adama

Product Description

Primena
Bumper® P je sistemični fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem.
U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvi tretrman treba izvršiti pri pojavi simptoma kada se na 5% biljaka uoči pojava pega, a drugi u zavisnosti od uslova za dalje širenje oboljenja.
Količina primene: 0,8-1,0 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 21 dan za šećernu repu

U usevu pšenice i ječma se primenjuje:- za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis f.sp.tritici i Blumeria graminis f.sp. hordei) i rđe (Puccinia spp.) tretiranjem tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas.
– za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem na početku vetanja pa do formiranja 1/3 zrna ili na osnovu prognozne službe kada se steknu povoljni uslovi za širenje zaraze.
– za suzbiajnje prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria sp.) u usveu pšenice, tretiranjem tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja.
– za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) u usevu ječma, tretiranjem tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja.
Količina primene: 0,75-1,0 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam

SPECIAL OFFER 1+1=3

Get a gift!

Donec eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

FREE REWARD CARD

Worth 10$, 50$, 100$

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Free Shipping

on orders over $100

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Order Return

Returns within 5 days

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.