Shavit F 72 WDG – Fungicid

Sistemični fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem

Primena:

Vinova loza: suzbijanje plamenjače, preventivno 2 kg/ha i pepelnice 3 kg/ha

Jabuka: V.inaequalis do završetka cvetanja 2 kg/ha

MBT: 4 puta


  Podeli

Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Folpet 700 g/kg + triadimenol 20 g/kg
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: Folpet M4 + triadimenol 3
Pakovanje: 20 g, 250 g i 1 kg
Proizvođač: Adama
Karenca:
Jabuka – 21 dan
Vinova loza – 35 dana
Primena
Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u količini od 2 kg/ha i za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) u količini od 3 kg/ha.
Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za infekciju, od faze kada su razvijena 3 lista.

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 2 kg/ha.
Vreme primene: tretiranje pre ostvarivanja uslova za infekciju, od faze otvaranja prvih listova pa do završetka cvetanja.
Može da se primeni četiri puta na istoj površini u toku jedne godine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Shavit® F72 WDG se dobro meša sa većinom fungicida i insekticida koji se primenjuju u zaštiti jabuke i vinove loze. Ne meša se sa preparatima na bazi bakra.
Karakteristike
Shavit® F72 WDG  pored pepelnice na vinovoj lozi tretmanom pre cvetanja suzbija i prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola). Efikasan je i na prouzrokovača crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii). Na pepelnicu deluje samo u preventivnom tretmanu.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories