Aserija – Fungicid

Preventivni fungicid za zaštitu plodova od bolesti koje se razvijaju u skladištu

Primena:

Jabuka i kruška: 1 l/ha za sprečavanje pojave truleži plodova u skladištu: Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Alternaria spp., Penicilium spp., Monilia spp., Gleosporium spp.

Tretiranje: najkasnije 7 dana pred berbu

 

 


  Podeli
Kategorija:
Aktivna materija: Fludioksonil 225 g/l
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 11
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava
Karenca:
Jabuka, kruška – 7 dana

JABUKA I KRUŠKA: za sprečavanje pojave truleži plodova u skladištu koju izazivaju patogeni: Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Alternaria spp., Penicilium spp., Monilia spp., Gleosporium spp. i dr. u količini od 1 l/ha.
Vreme primene: jedan do dva tretmana pre berbe, a najkasnije 7 dana pred berbu.
Na istoj površini može se primeniti najviše dva puta u toku godine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Aserija se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Međutim, pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost mešanja.

Aserija je preventivni fungicid za zaštitu plodova od bolesti koje se razvijaju u skladištu. Preparat je na bazi aktivne materije fludioksonil, koja prema mehanizmu delovanja pripada grupi koja deluje na prenos signala. Ovakav mehanizam delovanja primarno utiče na sprečavanje klijanja konidija, čime se sprečava infekcija. Primenjuje se neposredno pred berbu kako bi se izbegli rizici od pojave fizioloških i patogenih oboljenja u toku čuvanja.
Neke od najčešćih bolesti su Botrytis cinerea, Monilinia fructigena, Penicilium spp., Colletotrichum spp., Gleodes pomigena, Alternaria spp. i njihova pojava dovodi do potpunog propadanja plodova ili smanjenog kvaliteta, a time i tržišne vrednosti. Aserija ispunjava sve preduslove za bezbednu i efikasnu primenu pred berbu: ne ulazi u plodove, ima kratku karencu, širok spektar delovanja, povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine.
Preparati na bazi aktivne materije fludioksonil u Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji imaju karencu od 3 dana.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories