Merpan 80 WDG

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem

Primena: 

Jabuka i kruška:

Za suzbijanje Venturrije, preventivno 0,2% pre ostvarivanja uslova za infekciju.

MBT: 3 puta


  Podeli
Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Kaptan 800 g/kg
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti:M4
Pakovanje:20 g, 200 g, 1 kg i 20 kg
Proizvođač:Adama

Karenca:
Jabuka i kruška – 21 dan

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji od 0,2% (20 g/10 l vode).
KRUŠKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova kruške (Venturia pyrina) u koncentraciji od 0,2% (20 g/10 l vode).
Vreme primene: preventivno tretiranjem tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za infekciju.
Preparat se primenjuje folijarno, traktorskim prskalicama ili orošivačima uz utrošak vode 600-1.000 l/ha. Na istoj površini može se primeniti tri puta u toku godine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Merpan® 80 WDG se ne meša sa bordovskom i sumporno-krečnom čorbom, EC i uljanim formulacijama i insekticidima kisele reakcije.

Merpan® 80 WDG je kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja patogena. Inhibira disanje, odnosno aktivnost SH-enzima i gljive veoma teško razvijaju rezistentnost na ovu aktivnu materiju.

NAPOMENA

Može biti fitotoksičan ukoliko se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova, naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora, kao i ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata.

FITOTOKSIČNOST

Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories