Cornell F1 – Karfiol

Ime hibrida: Cornel F1

Dužina vegetacije: oko 83 dana

Masa glavice: oko 1,8 kg

Product Description

Cornell F1 je Seminisov novi hibrid koji se zbog svojih jedinstvenih karakteristka našao u našoj ponudi. Prevashodno je namenjen za jesenju berbu. Vegetacija u jesenjoj proizvodnji je oko 83 dana. Ima izuzetno bele glavice, pravilnog oblika i dobre ujednačenosti sa odličnim samopokrivanjem. Prosečna težina glavice je oko 1,8 kg.