SLAVOL S

SLAVOL S je tečno đubrivo – stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za:

  • Tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka (kukuruz, pšenica, soja, suncokret, paprika, itd)
  • Ožiljavanje reznica ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja)

SLAVOL S sadrži auksin- indol-3-sirćetnu kiselinu (IAA), esencijalni biljni hormon koji reguliše sve procese rasta i razvića biljaka.

Indol-3- sirćetna kiselina u SLAVOL-u S je izolovana i indentifikovana metodama analitičke hemije. Ona je produkt metabolizma bakterija koje pospešuju rast biljka (PGP bakterija). Indol-3- sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOL-u S je biološki aktivna.

IAA stimuliše sve fiziološke procese u biljkama kao i auksin koji se sintetiše prirodno u biljnim ćelijama. Nanošenjem egzogenog auksina (u Slavolu S)  na površinu semena u optimalnim koncentracijama povećava se koncentracija auksina pri klijanju i nicanju semena.

Product Description

Nanošenje SLAVOL-a S na seme biljaka stimuliše  klijanje i nicanje, razvoj korenovog  sistema i nadzemnog dela biljke. Indol-3-sirćetna kiselina utiče na izduživanje ćelija i organa, rast stabljike, razvoj adventivnih i bočnih korenova, razvoj sprovodnog tkiva.

Ujednačeno nicanje biljaka olakšava primenu odgovarajućih agrotehničkih mera (primena pesticida, đubrenje, kultivacija), jer biljke prolaze istovremeno kroz fenofaze.

Jači korenov sistem ima veću moć usvajanja hranljivih elemenata iz zemljišta što rezultira bolju ishranu biljaka, a veća lisna površina omogućava intenzivniji proces fotosinteze, veću produkciju organske materije  što utiče na bolji prinos.

Potapanje reznica ukrasnog bilja u rastvor SLAVOL-a S deluje na rizogenezu – ožiljavanje tj. formiranje korenovog sistema, razvoj bočnih i adventivnih korenova i grananje korena.

ŠTA ĆETE DOBITI PRIMENOM SLAVOL-a S?

  • Veću snagu nicanja;
  • Bolju klijavost semena;
  • Veću masu 1000 semena;
  • Veći prinos;
  • Veću lisnu masu i aktivnost fotosinteze;
  • Obrazovanje bočnih i adventivnih korenova;
  • Oživljavanje reznica i kalemova.