Arcon Extra – Fungicid

Formulacija: Koncentrovana Suspenzija (SC)
Aktivna materija: Azoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l
Primena: pšenica, šećerna repa

Proizvođač:AgroARM


  Podeli

Sistemični fungicid, sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice, fuzarioze klasa pšenice i pegavosti lista šećerne repe|

Delovanje
ARCON EXTRA je fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Blumeria graminis), fuzarioze klasa pšenice (Fusarium sp.) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Azoksistrobin je a.m. koja ima sistemično delovanje i izaziva inhibiciju procesa respiracije (QoL fungicid), koji dovodi do inhibicije klijanja spora i porasta micelije. Ciprokonazol, takođe, ima sistemično delovanje, a posebno ga odlikuje snažno kretanje kroz tkivo i kurativno delovanje na razvoj micelije u biljnom tkivu. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 11 (Azoksistrobin); 3 (Ciprokonazol).

Primena
Pšenica:
– Pepelnice pšenice (Blumeria graminis), fuzarioze klasa pšenice (Fusarium sp.); 0,5 l/ha-0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100 m²), od vlatanja do početka klasanja (BBCH 30-51) za suzbijanje prourokovača pepelnice (Blumeria graminis) i od kraja klasanja do punog cvetanja (BBCH 59-65) za suzbijanje prouzrokovača fuzarioza klasa pšenice (Fusarium sp).
Šećerna repa:
– Pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), 0,6 l/ha-0,75 l/ha (6-7,5 ml na 100 m²), za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) preparat treba primeniti u toku intenzivnog rasta biljaka po pojavi simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja, a po potrebi i ranije ako postoji veliki infekcijski potencijal.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Preparat treba primeniti preventivno, kad god je to moguće
→ Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, ali bi pre svake primene trebalo proveriti kompatibilnost
→ Ima dobro delovanje i na siva pegavost pšenice (Septoria spp.)
→ Može se primeniti i u ječmu
→ Ispoljava visoku efikasnost i u suzbijanju prouzrokovača truleži u usevu suncokreta
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Aktivna materija Azoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l
Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca 45 dana pšenica,
21 dan šećerna repa
Pakovanje 1l
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories