Wetsul – Fungicid

Preventivni gungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

Primena: 

Jabuka: Od mišijih ušiju do faze kada plodovi dostignu  oko 70% krajnje veličine

Vinova loza: pepelnica do početka šarka

Količina primene: 0,3-0,5%


  Podeli
Fungicid
Aktivna materija:Sumpor 800 g/kg
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti:M2
Pakovanje:300 g i 1 kg
Proizvođač:Azufrera y Fertilizantes Pallares

Karenca:
Jabuka – 14 dana
Vinova loza – 28 dana

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u količini 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18-25°C.
Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze mišjih ušiju do faze kada plodovi dostignu oko 70% krajnje veličine (faze 54-77 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u količini 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode). Tretirati pri temperaturi između 18-25°C.
Preparat ima sekundarno dejstvo na prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), na grinje na lozi: Colomerus vitis, Calepitrimerus vitis i jabuci Aculus schlechtendali.
Vreme primene: preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze kada se obrazuje 9 i više listova do početka šarka (faze 18-81 BBCH skale).
Može se primeniti najviše četiri puta u toku godine na istoj površini u intervalima od 10 do 14 dana između tretiranja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Wetsul® se može mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida uz uslov da pH mešavine ostaje neutralan i sa preparatima iz grupe triazola. Ne sme se mešati sa preparatima jako alkalne i jako kisele reakcije.

Wetsul® je preventivni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke i vinove loze. Elementarni sumpor, aktivna materija preparata Wetsul®, jedna je od prvih materija koja je počela da se primenjuje u zaštiti bilja. Zbog izvrsnog preventivnog delovanja na prouzrokvače biljnih bolesti, ali i značajnog fiziološkog efekta na biljke, sumpor se može primenjivati tokom cele vegetacije.
Wetsul® ima sekundarno delovanje na fitofagne grinje, zato se u mnogim tretmanima zaštite bilja dodaje određena količina preparata, kako bi se populacija grinja održala ispod praga štetnosti. Kvalitetna formulacija u obliku vododisperzibilnih granula omogućava brzo rastvaranje u vodi i potpuno nanošenje na površinu lista, čime se obezbeđuje dobar kontakt sa gljivom

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories