Cabrio Top – Fungicid

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače i pepelnice vinove loze

Primena:

Vinova loza: 0,15-0,2% za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i plamenjače


  Podeli
Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Metiram 550 g/kg + piraklostrobin 50 g/kg
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti:Metiram M3 + piraklostrobin 11
Pakovanje:25 g, 250 g i 1 kg
Proizvođač: BASF

Karenca:
Vinova loza – 35 dana

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i pepelnice vinove loze

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,15%-0,20%, odnosno 15-20 g/10 l vode.
Vreme primene: preventivno, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.
Preporučuje se primena u bloku (2-3 tretiranja), pred pojavu oboljenja i u vreme postojanja najvećeg rizika od pojave i širenja oboljenja. Razmak između dva tretiranja treba da bude 12 dana.
U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih vremenskih uslova za širenje oboljenja razmak skratiti na 7 do 10 dana.
Cabrio® Top podjednako obezbeđuje dobru zaštitu lista, peteljke i grozda vinove loze. Selektivan je za sve sorte vinove loze.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Cabrio® Top se ne meša sa insekticidima izrazito kisele reakcije (dimetoat), uljanim formulacijama i preparatima na bazi hlorpirifosa.

Cabrio® Top je kombinacija dve aktivne materije. Metiram ima kontaktno delovanje, a piraklostrobin ima izvesne translokacione osobine u listu. Istovremeno deluje na dve najznačajnije bolesti vinove loze: plamenjaču i pepelnicu.
Cabrio® Top pored toga ima širok spektar primene u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu za suzbijanje bolesti kao što su plamenjača, pepelnica, čađava krastavost, siva pegavost, Diplocarpon spp. i dr.
Zbog „zelenog efekta“ ima posebnu namenu u cvećarstvu, jer daje zeleniju boju biljkama i produžava vegetaciju.

FITOTOKSIČNOST

Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema neželjene efekte.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories