Tercel – Fungicid

Folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice

Primena: 

Od početka vegetacije do kraja cvetanja

Jabuka i kruška: 2-2,5 kg/ha

Druga primena:

paraziti listova i kore, pepelnica i krastavost na cveću


  Podeli

Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Ditianon 120 g/kg + piraklostrobin 40 g/kg
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti:Ditianon M9 + piraklostrobin 11
Pakovanje:25 g, 250 g i 1 kg
Proizvođač:BASF
Karenca:
Jabuka – 35 dana
Primena
Fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice jabuke

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kada je nizak do srednji intenzitet pojave u količini 2-2,5 kg/ha.
KRUŠKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti lista i ploda (Venturia pyrina) u količini 2-2,5 kg/ha.
Vreme primene: od pucanja pupoljaka do opadanja latica. Ove aktivne supstance imaju i kurativno delovanje na čađavu krastavost 1-2 dana.

Priprema preparata:
Napuniti od ½ do ¾ rezervoara vodom, zatim skinuti filter na vrhu rezervoara i sipati Tercel®. Vratiti filter i dodati preostalu količinu vode. Posle kraćeg vremena uključiti mešač. Preparat primeniti odmah po spravljanju smeše.

Mogućnost druge primene

Aktivne materije preparata Tercel® imaju širok spektar delovanja na parazite listova, kore (Nectria galligena) i ploda (Gloeodes pomigena, Stemphylium spp. i dr.), pa se koristi i u kasnijim fazama razvoja jabuke i kruške, ali u količini 2,5-3 kg/ha.

Tercel® se može koristiti posebno kod proizvodnje cveća zbog delovanja na većinu bolesti tipa krastavosti (Diplocarpon rosae, Cladosporium spp. i dr.) i pepelnica. Piraklostrobin ima izražen „zeleni efekat“, što pozitivno utiče na rast povrća i cveća.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Tercel® se ne sme mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa, alkalnim materijama i preparatima koji sadrže sumpor.
Karakteristike
Piraklostrobin, aktivna materija preparata Tercel®, sprečava klijanje spora i rast hifa i micelija. Ima izraženu lipofilnost, zato bolje štiti list nego plod (duže se zadržava). Piraklostrobin, kao i svi strobilurini, ima „zeleni efekat“.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories