Duett Ultra – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: 310 g/l Tiofant-metil + 187 g/l Epoksikonazol

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač:BASF


  Podeli

Duett Ultra se koristi kao sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, u sledećim usevima:

Pšenice, za suzbijanje prouzrokovača:pepelnice žita (Erysiphe graminis sp. tritici), rđe (Puccinia spp.), pegavosti (Septoria spp.), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (faze 30-65 BBCH-skale), kao i truleži klasa (Fusarium spp.), tretiranjem u fazi kraj klasanja i početkom cvetanja (faza 59-61 BBCH -skale).

Ječma, za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice žita (Erysiphegraminis sp. hordei), rđe (Puccinia spp.), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (faze 30-65 BBCH -skale), kao i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), tretiranjem od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja (faze 29-61 BBCH -skale)

Šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača:pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), tretiranjempo pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi oboljenja) i uslova za dalje širenje obolenja i preventivnoKoličina primene: u svim usevima je od 0,4-0,6 L/ha (4 -6 mL na 100 m2).

Utrošak vode : 200-400 L/ha ( 2-4 L na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini : Dva puta na istoj površini u toku godine.

Napomene: ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metil i epoksikonazol) kroz zemljištei njihovog dospevanja u podzemne vode.

Mešanje sa drugim pesticidima :Ne sme se mešati sa bakarnim preparatima.

Negativno delovanje preparata (Na vode – kontaminacija) : Otrovan za organizme u vodi. Sprečiti dospevanje u vodenu sredinu.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories