Elixir Basic NP 20:20

AZOT (N) ukupan 20%
Amonijačni azot 19%
Amidni azot 1%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 19%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 14%

  Podeli

NP 20:20 + 14 % S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo sadrži azot i fosfor, upotpunjeno prisustvom sekundarnog elementa sumpor.

Primenjuje se u velikom broju kultura, a naročito se preporučuje za ishranu ozimih strnina. Unošenjem azota u jesen obezbeđujemo veću aktivnost mikroorganizama i ubrzavamo proces mineralizacije organske materije.

Preporučena primena:

  • Pšenica250 – 350 kg/ha
  • Ječam200 – 350 kg/ha
  • Raž200 – 400 kg/ha
  • Kukuruz250 – 400 kg/ha
  • Suncokret250 – 400 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories