Elixir Basic NPK 7:20:30

AZOT (N) ukupan 7%
Amonijačni azot 7%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 30%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 3%

  Podeli

NPK 7:20:30 +3% S je visokokoncentrovano kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente- azot, fosfor i kalijum. Namenjeno je za ishranu različitih biljnih vrsta, na različitim tipovima zemljišta, posebno na zemljištima koja su siromašna kalijumom.

Preporučena primena:

  • Voće350 – 700 kg/ha
  • Povrće400 – 700 kg/ha
  • Šećerna repa350 – 600 kg/ha
  • Uljana repica200 – 400 kg/ha
  • Kukuruz200 – 500 kg/ha
  • Suncokret200 – 400 kg/ha
  • Pšenica200 – 400 kg/ha
  • Soja150 – 300 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories