Elixir Supreme 16:27:7

AZOT (N) ukupan 16%
Amonijačni azot 16%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 27%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 25,7%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 7%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 9%
Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,1%
Cink (Zn) ukupan 0,1%

  Podeli

Proizvod NPK 16:27:7 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo koje pored osnovnih hraniva azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) uz dodatak sumprora (S), sadži i mikroelemente cink (Zn) i bor (B).

Preporučena primena:

  • Strna žita200 – 400 kg/ha
  • Kukuruz250 – 400 kg/ha
  • Soja200 – 400 kg/ha
  • Uljana repica250 – 400 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories