Elixir Basic NPK 8:15:15

AZOT (N) ukupan 8%
Amonijačni azot 8%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 15%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 9%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 15%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 3%
Sumpor (S) ukupan 9%

  Podeli

NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S je kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum,obogaćeno  kalcijumom i sumporom, kao važnim sekundarnim hranivima.

Primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacija i ujednačenog odnosa hraniva.  Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora u godini primene.

Zbog sadržaja kalcijuma NPK 8:15:15 + 3% Ca +9% S pogoduje zemljištima kisele reakcije.

Preporučena primena:

  • Pšenica250 – 450 kg/ha
  • Kukuruz250 – 450 kg/ha
  • Suncokret250 – 400 kg/ha
  • Soja250 – 400 kg/ha
  • Uljana repica250 – 400 kg/ha
  • Ječam250 – 400 kg/ha
  • Voće300 – 600 kg/ha
  • Pašnjaci300 – 500 kg/ha

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories