Elixir Supreme 11:22:16

AZOT (N) ukupan11%Amonijačni azot11%FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi22%Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi20,9%KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi16%Sumpor (S) rastvorljiv u vodi11%


  Podeli

NPK 11-22-16 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora upotpunjeno prisustvom važnog sekundarnog makroelemenata  sumpora (S).

Preporučena primena:

  • Voće400 – 700 kg/ha
  • Povrće400 – 700 kg/ha
  • Kukuruz300 – 500 kg/ha
  • Pšenica250 – 400 kg/ha
  • Soja200 – 400 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories