Elixir Supreme 5:19:10

AZOT (N) ukupan 5%
Amonijačni azot 5%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 19%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 17,1%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 10%
Kalcijum (Ca) rastvorljiv u vodi 3%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 12%
Bor (B) ukupan 0,1%
Cink (Zn) ukupan 0,1%

  Podeli

NPK 5-19-10 je kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo sa povećanim udelom fosfora namenjeno za primenu kod različitih biljnih vrsta.

Preporučena primena:

  • Pšenica250 – 400 kg/ha
  • Kukuruz250 – 450 kg/ha
  • Soja200 – 300 kg/ha
  • Uljana repica250 – 400 kg/ha
  • Voće i povrće400 – 800 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories