Embrelia 140 SC – Fungicid

Klasa: FUngicidi

Aktivna materija: Difenokonazol (40 g/l) + Izopirazam (100 g/l)

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: Sygenta


  Podeli

Primena:
Embrelia 140 SC je lokalsistemični folijarni fungicid, preventivnog i kurativnog delovanja, koji se primenjuje u zasadu jabuke, za suzbijanje uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), pri koncentraciji od 0,1%, odnosno u količini od 1,5 l/ha uz utrošak vode 1500 l/ha, tretiranjem u uslovima povoljnim za pojavu oboljenja, od početka cvetanja (BBCH 61) do početka sazrevanja plodova (BBCH 89).
U zasadu breskve i nektarine za suzbijanje uzročnika pepelnice (Sphaerotheca pannosa) i uzročnika truleži ploda (Monilinia spp., Botrytis spp.,Rhisopus spp., Penicillium spp.), preventivnom primenom, u zavisnostiod infektivnog potencijala i uslova za infekciju. Preventivna primena se obavlja posle cvetanja, od početka razvoja ploda do sazrevanja(BBCH 71-89), u količini od 1 l/ha (100 ml ovog fungicida u 100 l vode),odnosno 1,5 l/ha ako se upotrebljava 1500 lit vode.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
Embrelia 140 SC se na istoj površini može primeniti najviše tri putagodišnje, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupetriazola. U cilju smanjenja pojave opasnosti od rezistencije patogenih
gljiva preparata ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupetriazola, kao ni sa jedinjenjima istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola).

Ako se upotrebljava za zaštitu plodova pre berbe, za suzbijanje bolesti plodova, primenjuje se jednom 7 dana pre berbe, ili dva puta, 21 dan i 7 dana pre berbe.

Karenca: 21 dan za jabuku, 7 dana za breskvu i nektarinu. Radna kerenca je 24 časa.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories