Focus Ultra – herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Koncentrat za emulziju (EC)

Formulacija: 100 g/l Cikloksidim

Proizvođač: BASF


  Podeli

PRIMENA: Focus® Ultra se primenjuje kao selektivni sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje sledećih korova, i to u :

1. CIKLOKSIDIM-TOLERANTNOM (ULTRA) HIBRIDU KUKURUZA– ctmjednom u toku godine, i to : • 0,75 – 1 L/ha (7,5 – 10 mL na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), vrste iz roda Setaria (muhari), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense); • 1,5 – 2 L/ha (15 – 20 mL na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjeg travnog korova: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);U Cikloksidim-tolerantnom hibridu kukuruza posle nicanja useva, bez obzira na fazu porasta kukuruza, a kada su korovi u fazi 3 – 5 listova. DUO System® predstavlja najnoviju tehnologiju suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u hibridima kukuruza tolerantnim prema aktivnoj materiji cikloksidim.

2. USEVIMA / ZASADIMA VOĆA, VINOVE LOZE, ŠEĆERNE REPE, SOJE, SUNCOKRETA, PARADAJZA i KROMPIRA:J E D N O K R A T N O:

• 0,75 – 1 L/ha (7,5 – 10 mL na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), vrste iz roda Setaria (muhari), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);• 1,5 – 2 L/ha (15 – 20 mL na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjeg travnog korova: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);

• 3 – 4 L/ha (30 – 40 mL na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactilon), svračica crvena (Digitaria sanguinalis).U usevima šećerne repe, soje, suncokreta i krompira: kada korovi imaju razvijena 3 – 5 listova.U zasadima voća i vinove loze: kada su korovi visine 20 – 30 cm.D V O K R A T N O:

• 0,375 – 0,5 L/ha + 0,375 – 0,5 L/ha (3,75– 5 mL na 100 m2 + 3,75 – 5 mL na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), vrste iz roda Setaria (muhari), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

• 0,75 – 1 L/ha + 0,75 – 1 L/ha (7,5 – 10 mL na 100 m2 + 7,5 – 10 mL na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjeg travnog korova: sirak divlji iz rizoma (Sorghu1,5 – 2 L/ha + 1,5 – 2 L/ha (15 – 20 mL na 100 m2 + 15 – 20 mlL na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactilon), svračica crvena (Digitaria sanguinalis)reme primene• Prvo tretiranje: od faze tri lista do faze bokorenja.• Drugo tretiranje: 15 – 20 dana kasnije, u zavisnosti od vremenskih uslova.Utrošak vode: 200-400 l/ha odnosno 2-4 L na 100 m2 Maksimalan broj tretiranja: Focus® Ultra se može primeniti jednom (jednokratno) ili dva puta (dvokratno), na istoj površini u toku jedne godine

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories