Forum Star – fungicid

Klasa. Fungicidi

Aktivna materija:

Formulacija:

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primena : Forum Star je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u količini od 1,75 – 2,0 kg/ha (17,5 – 20 g/100m2), i tretiranjem protiv sekundarnih zaraza, tokom fenofaza intenzivnog rasta (faze 13/53-81 BBCH-skale), u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i ulova za zaražavanje i širenje oboljenja.

Utrošak vode: 600 – 1000 L/ha (6 – 10 L na 100 m2 ).

Maksimalan broj tretiranja Forum Star se može 4 puta upotrebiti na istoj površini (u objektu) u toku jedne godine.

Napomene: Nema posebnih napomena.Negativno delovanje : Na biljke: Može izazvati ožegotine na vinovoj lozi, ako se tretiranje vrši kada u dužem periodu vlada jako toplo i suvo vreme.

Na organizme u vodi (otrovnost):Otrovan za vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, bunari, izvorišta voda) i kanalizacionu mrežu.

Ne kompatibilnost (nemogućnost mešanja):Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat), Bordovskom čorbom, alkalnim preparatima i preparatima u obliku EC-formulacija.

Primena iz vazduhoplova: Tretiranje nije dozvoljeno

Karenca : 35 dana za vinovu lozun.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories