Futocid – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Bifentrin 100g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju-EC

Proizvođač: AgroArm


  Podeli

Nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u zasadima voća, vinove loze, ratarskim i povrtarskim usevima|

Primena
1. U zasadima jabuke i kruške za suzbijanje:
– lisnih minera (Lyonetidae), običnog paučara (Tetranychus urticae) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,05% (2-5 ml u 10 l vode) tretiranjem 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica;
– dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,03% (3 ml u 10 l vode), prskanjem ili orošavanjem 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica;
2. U zasadima kruške za suzbijanje:
– obične kruškine buve (Psylla pyri), u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode), u proleće na početku piljenja larvi.
3.U zasadima vinove loze, za suzbijanje:
– pepeljastog moljca (Lobesia botrana) i žutog grozdovog moljca (Eupoecilia ambiguella), u koncentraciji 0,02-0,05 % (2-5 ml u 10 l vode). Primenjuje se 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih larvi;
– akariozne grinje vinove loze (Calepitrimerus vitis), u koncentraciji 0,04-0,05 % (4-5 ml u 10 l vode).
Primenjuje se 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih larvi;
4. U usevima strnih žita, za suzbijanje:
– lisnih vašiju (Aphidae), u kol. 0,075 l/ha (0,75 ml na 100 m²), pri pojavi prvih kolonija vašiju;
– žitne pijavice (Lema melanopus), u količini 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml na 100 m2) u toku masovnog piljenja larvi
5. U usevu kukuruza, za suzbijanje:
– kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u količini 0,2-0,3 l/ha
(2-3 ml na 100 m²), tretiranjem u redove istovremeno sa setvom.
– žičnjaka – larvi skočibuba (Elateridae), kao zemljišni insekticid, tretiranjem istovremeno sa setvom, u količini 0,3-0,5 l/ha
(3-5 ml na 100 m²).
– kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) u količini 0,5 l/ha
(5 ml na 100 m²), tretiranjem u redove istovremeno sa setvom.

 

Aktivna materija Bifentrin 100g/l
Formulacija koncentrat za emulziju-EC
Utrošak vode 200 – 400 l/ha ratarski i povrtarski usevi;
600 – 1000 l/ha zasadi voćaka i vinove loze
Karenca 7 dana – paradajz, krastavac (u polju i stakleniku);
14 dana – krompir, pasulj;
21 dan – duvan, šećerna repa (lišće za silažu), kupusnjače;
28 dana – jabuka, kruška, vinova loza;
35 dana – strna žita, kukuruz;
49 dana – uljana repica
Pakovanje 50ml, 100ml, 1l
Kategorije: ,
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories