Kerb 50 WP – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Propizamid (500 g/kg preparata)

Formulacija: prah za suspenziju (WP)

Proizvođač: DOW


  Podeli

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi, lucerki i salati
DELOVANJE: Propizamid je selektivni, sistemični herbicid, koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. Inhibira mitozu, odnosno obrazovanje mikrotubula.
Primena:
• Lucerka (zasnovana): u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (Cuscuta), tretiranjem posle prvog košenja
• Šećerna repa: u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (Cuscuta), tretiranjem kada repa razvije 6­7 listova, odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu
• Salata: u količini 3 kg/ha tretiranjem zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2­4 cm ili posle ukorenjivanja salate

Spektar delovanja

  1. Uskolisni korovi: pirevina (Agropyron repens), klasače (Bromus sp.), ljuljevi (Lolium sp.),
    livadarke (Poa sp.), proso (Panicum sp.), muhari (Setaria sp.), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), ježevica (Dactylиs glomerata), svračica (Digitaria sanguinalis), divlji ovas (Avena fatua
  2. Jednogodišnji širokolisni korovi:
    Vilina kosica (Cuscuta sp.), pepeljuga (Chenopodium sp.), tatula (Datura stramonium), pomoćnice (Solanum sp.), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), rosulja (Mercurialis annua), štirovi (Amaranthus sp.), bulka (Papaver rhoeas), prilepača (Galium aparine), bokvica (Plantago lanceolata), tušt (Portulaca oleracea), dvornici (Polygonum sp.), koprive (Urtica sp.), gorušica (Sinapis arvensis)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa drugim preparatima.
NAPOMENA: U istoj godini ne smeju se sejati lubenice, dinje, krastavci, tikve i tikvice. Nakon dva meseca od primene mogu se sejati kukuruz, sirak, jagode i biljke iz familije Cruciferae.
Karenca:
• Salata, lucerka 42 dana
• Šećerna repa OVP
Pakovanje: 40 g, 1 kg

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories