Nicostock – herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija:

Proizvođač:STK


  Podeli

Primena: Koristi se u usevima merkantilnog i silaznog kukuruza:

1) jednokratnom primenom, kada usev ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH-skale), u kol:

a)1 I/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i višegodisnjih širokolisnih korova palamide i poponca, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova; b)1,25 I/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljieg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm;

2) dvokratnom primenom:

a)prvo tretiranje u kol. 0,5 I/ha (5 m na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodisnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao; b)drugo tretiranje u kol. 0,75 I/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodisnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm.

• jednogodišnji travni korovi, kao sto su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);

• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: teofrastova lipica (Abutilon thephrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubenicarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), Ijutic nivski (Ranunculus arvensis), gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), misjakinja obična (Stellaria media), boca obična (Xanthium strumarium);

• višegodisnji travni korovi, kao sto je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)’,

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories