Opus Team – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Suspo-emulzija (SE)

Formulacija: 250 g/l Fenpropimorf + 84 g/l Epoksikonazol

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primena:Opus® Team se koristi kao sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem u sledećim usevima :

  • Pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača:• pepelnice pšenice (Erysiphe graminis. sp.tritici)• sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria sp.) • pepelnice ječma (Erysiphe graminis.sp. hordei)• rđe (Puccinia spp.) Količina primene: 1,0 L/ha, tretiranjem tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas (od faze vlatanja do faze punog cvetanja -faze 30-65 BBCH-skale)
  • Šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača:• pegavosti lista (Cercospora beticola)

Količina primene: 0,7 L/ha u šećernoj repi, tretiranjem po pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi oboljenja) i uslova za dalje širenje oboljenja, kao i preventivno.

Utrošak vode: 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2) kod tretiranja klasičnim prskalicama.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Dva puta na istoj površini u toku godine.

Mešanje sa drugim pesticidima: Nije dozvoljeno mešanje sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora. Ne preporučuje se mešanje sa kontaktnim herbicidima.

Negativno delovanje preparata (Na vode ):• organizme u vodi (otrovnost): Otrovan za organizme u vodi. Karenca: 42 dana za pšenicu i ječam, a 35 dana za šećernu repu.

Radna karenca: Najmanje 48 sati

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories