PORTO – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju ­ EC

Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd


  Podeli

stemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u usevu ozime
pšenice, ozimog i jarog ječma, raži, ovsa i tritika

Primena:
PORTO se primenjuje usevu pšenice, ječma, raži, ovsa i tritikale za
suzbijanje:
• prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis var. tritici/hordei)
• prouzrokovača pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum)
• prouzrokovača rđe (Puccinia spp.)
• prouzrokovača mrežaste pegavosti lista (Pyrenophora teres)
• prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.)
u količini primene od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2) od početka vlatanja
do punog cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, pre početka širenja parazita na gornja tri lista odnosno tokom postojanja uslova zaširenje parazita
Preparat se u toku jedne godine, na istom terenu/površini, može primeniti dva puta.
Propikonazol se može koristiti i za druge primene:
• zasadu višnje i ostalog koštičavog voća, za suzbijanje prouzrkovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilinia laxa), od početka cvetanja do precvetavanja, preventivno, u količini 0,5 lit/ha
• zasadu vinove loze, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), u konc. 0,010-0,015%, tretranjem od početka cvetanja do zatvaranja grozda
Utrošak vode:
Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od
250-400 l/ha.
Karenca:
35 dana za ozimu pšenicu, ozimi i jari ječam, raž, ovas i tritikale.
Pakovanje: 1 lit, 500ml, 100 ml

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories