Secardis – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija:  300 g/l Fluksapiroksad

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: BASF


  Podeli

PRIMENA: SERCADIS®je sistemični fungicid preventivnog i kurativnog delovanja. Primenjuje se folijarno, prskanjem ili orošavanjem, u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača oboljenja: pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha) i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i u zasadu kruške za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (Venturia pirina).

Vreme primene: U zasadu jabuke, a protiv prouzrokovača pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha), od faze kada su prvi listovi vidljivi (faza mišjih ušiju) i dalje tokom vegetacije (faze 10-78 BBCH-skale).U zasadu jabuke i kruške, a protiv prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pirina), tokom primarnih zaraza (faze 53-81 BBCH-skale).

Koncentracija/ količina primeme: 0,025% (0,25 L/ha).Utrošak vode: 1000 L/ha (10 L na 100 m2 ).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini : Tri puta, na istoj površini, u toku godine

.Način delovanja: Fluksapiroksad ima preventivno i kurativno delovanje. Sprečava deobu spora i razvoj infekcije. Inhibitor je sukcinat dehidrogenaze. FRAC klasifikacija: 7.Mešanje sa drugim pesticidima: preparat SERCADIS se može mešati sa većinom fingicida i velikim brojem drugih pesticida. U obavljenim ispitivanjima, pokazao je kompatibilnost sa preparatima na bazi: acetamiprida (Mospilan SP, ditianona (Delan 700 WG), difenokonazola (Score EC), tebufenozida (Mimic SC.), metoksifenozida(Runner SC), kombinacije ditianon + dimetomorf, (Forum Gold), ciazofamida (Mildicut), kombinacije fosetil aluminium + fluopikolid (Profiler WG), kombinacije, folpet + mandipropamid (Pergado WG), kombinacije fosetil aluminium + folpet (Flash WG)

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories