SEM. PŠENICA NS ZVEZDANA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: vrlo dobra
 • Visina stabla: 75–83 cm
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta
 • Otpornost na pepelnicu: dobra
 • Otpornost na poleganje: odlična

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 42–46 g
 • Hektolitarska masa: 80–84 kg
 • Sadržaj proteina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 30–34%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A1-A2
 • Broj padanja: 280–350 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2
 • Optimalni rok setve 5–20. oktobra
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
 • u dobrim uslovima 7–9 t/ha
 • u odličnim uslovima preko 10 t/ha

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories