SEM. TRITIKAL NS ODISEJ

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlična
 • Visina stabla: 100–110 cm
 • Vreme stasavanja: veoma rana sorta
 • Otpornost na bolesti: vrlo dobra
 • Otpornost na poleganje: odlična

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 47–49 g
 • Hektolitarska masa: 75–79 kg
 • Sadržaj proteina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 21–26%

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2
 • Optimalna setva 10–25. oktobra

NAMENA

 • Može se koristiti na različite načine kao:
 • stočna hrana (ispaša, silaža, zrno),
 • sirovina za dobijanje bioetanola,
 • sirovina za dobijanje slada u industriji piva i u mešavini sa pšenicom za spravljanje hleba
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories