SEME ULJANE REPICE NS RAS

OPIS HIBRIDA

  • Ozimi hibrid uljane repice iz srednje rane grupe zrenja.
  • Ima visok potencijal za prinos semena i ulja.
  • Sadržaj ulja u semenu je iznad 45%.
  • Biljka je robusna, stablo čvrsto, otporno na poleganje.
  • Ima visoku tolerantnost prema niskim temperaturama i pucanju ljuske.
  • Tip “00” bez eruka kiseline i sa niskim sadržajem glukozinolita (< 16 μmol/g suve materije).
  • Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domaćih životinja.

  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories