Sphere – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija:Trifloksistrobin 375 g/l + Ciprokonazol 160 g/l

Formulacija: Koncentrovana suspenzija ( SC)

Proizvođač: Bayer Crop Science


  Podeli

Sphere je sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, pepelnice, lisne rđe, pegavosti lista pšenice i ječma, kao i za suzbijanje bolesti u usevu suncokreta.

NAČIN DELOVANJA:
Zahvaljujući jedinstvenoj formulaciji dve aktivne materije fungicid Sphere deluje na više mesta (multi site) u ciklusu razvoja gljiva. Jedinstvena osobina trifloksistrobina je izazivanje tzv. “zelenog efekta”. Ova aktivna materija podstiče stvaranje hlorofila čime se pojačava proces fotosinteze, stvaranje hranljivih materija u biljci (šećera). Ciprokonazol kao aktivnu materiju odlikuje snažni kurativni efekat na prouzrokovača bolesti.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Sphere se koristi u usevu:

1) šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini primene 0,3-0,35 l/ha, folijarnim tretiranjem, preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti listova uz utrošak vode 200-400 l/ha;

 

2) pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), lisne rđe (Puccinia spp.), pegavosti lista (Septoria nodorum), mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u količini primene 0,5 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha, preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti;

 

3) suncokreta, za suzbijanje bolesti suncokreta – crne pegavosti stabla (Phoma macdonaldi) u količini primene 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode 300-500 l/ha, pre svega preventivno; prvo tretiranje treba obaviti u vreme kada je razvijeno 9 i više listova (faza 18 BBCH skale), a drugo, kada se cvetna glavica potpuno odvoji od lisne mase (faze 57 – 59 BBCH skale).

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
šećerna repa – 21 dan, pšenica, ječam i suncokret – 42 dana.
NAPOMENE:
– radi uspešnog suzbijanja pegavosti lista šećerne repe i očuvanja raspoloživih sistemičnih fungicida, potrebno je kombinovanje sa kontaktnim preparatima na bazi hlorotalonila.

Pakovanje: 1 l – 12 x 1l

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories