Dionis – Fungicid

Folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem

Primena:

Breskva i šljiva: za suzbijanje Monilia laxa.

2 puta, početkom cvetanja i u fazi punog cvetanja

Vinova loza:

1 l/ha za suzbijanje Botrytis cinerea, od faze precvetavanja do faze šarka

Druge primene: Alternaria na jabuci, Botrytis cinerea na jagodastom voću i povrću


  Podeli
Klasa:Fungicidi
Aktivna materija:Iprodion 500 g/l
Formulacija:Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti:2
Pakovanje:50 ml i 1 L
Proizvođač:Chemical Agrosava

Karenca:
Vinova loza – 28 dana
Malina i jagoda – 14 dana
Breskva i šljiva – obezbeđena vremenom primene

Fungicid sa preventivnim delovanjem

BRESKVA I ŠLJIVA: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini od 1,5 l/ha (15 ml/100 m²).
Vreme primene: preventivno, jednom početkom cvetanja (59-61 BBCH skale) i drugi put u fazi punog cvetanja (65 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 l/ha (10 ml/100 m²).
Vreme primene: u fazi formiranja bobica: od faze precvetavanja do faze šarka (69-83 BBCH skale).

MALINA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m²).
Vreme primene: neposredno pred početak cvetanja, tokom cvetanja i početkom zrenja.

JAGODA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m²).
Vreme primene: neposredno pred početak cvetanja, tokom cvetanja i početkom zrenja.
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Mogućnost druge primene

JABUKA:

  • za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria alternata) koja se razvija na plodovima i Alternaria pomi na lišću. Uslov za pojavu jeste velika vlažnost i tada se preparat koristi u količini od 300 ml/100 l vode. Na ovu bolest posebno su osetljive crvene sorte.

Vreme primene: posle cvetanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Dionis nema specijalna ograničenja u pogledu mešanja. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija, treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

Dionis je kontaktni preparat za suzbijanje: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća i prouzrokovača sive truleži vinove loze, maline, jagode i drugih biljaka. Dionis je na bazi aktivne materije iprodion, koja sprečava deobu ćelija patogena (klijanje spora i rast micelija gljiva).
Aktivna materija iprodion deluje na gljive i prouzrokovače truleži koji imaju veliku potrebu za vlagom (Botrytis spp., Monilinia spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Phoma spp., Rhizoctonia spp. i dr.). Vlaga im je neophodna da bi mogle da ostvare infekciju biljke. Količina primene preparata Dionis u velikoj meri zavisi od vlažnosti.

FITOTOKSIČNOST

Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories