Zantara – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija : biksafen 50 g/l + Tebukonazol 166 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju – ES

Proizvođač: Bayer Crop Science


  Podeli

Zantara je sistemični fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača bolesti lista i klasa pšenice i ječma.

Zantara je fungicid koji se sastoji od dve aktivne supstance – biksafena i tebukonazola. Biksafen iz hemijske grupe pirazol karboksimida je fungicid nove generacije čiji se mehanizam delovanja zasniva na inhibiciji enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) usled čega dolazi narušavanja funkcije disanja patogena. Osim toga, biksafen inhibira klijanje spora, formiranje haustorija i porast micelije čime je značajno smanjena mogućnost ostvarivanja infekcije. Tebukonazol, aktivna supstanca iz grupe triazola, deluje kao inhibitor biosinteze ergosterola u ćeliji gljive, brzo se apsorbuje u vegetativne biljne delove i transportuje akropetalno. Odlikuje se izuzetnim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se u usevima:

1) Pšenice – za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), pegavosti lista (Septoria sp.), crne i žute rđe (Puccinia sp.), u količinama primene 1l – 1,25 l/ha (10 – 12,5 ml na 100 m2), kao i za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) u količinama primene 1,25 – 1,5 l/ha (12,5 – 15 ml na 100 m2), u periodu od faze bokorenja pšenice do kraja cvetanja (faze 25 – 69 BBCH skale);

2) Ječma – za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i rđe (Puccinia hordei), u količinama primene 1l – 1,25 l/ha (10 – 12,5 ml na 100 m2), kao i za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) u količinama primene 1,25 – 1,5 l/ha (12,5 – 15 ml na 100 m2), u periodu od faze bokorenja ječma do početka cvetanja – po uočavanju prvih polenovih kesica ( faze 25 – 61 BBCH skale).

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l / 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja: dva puta, u toku vegetacije na istoj površini

KARENCA:
(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): pšenica i ječam 35 dana.
NAPOMENE:
– preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida uz obaveznu prethodnu proveru kompatibilnosti.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories