Stockplus – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: fluroksipir-meptil-heptil 360 g/l

Formulacija:

Proizvođač:STK


  Podeli

Primena: Koristi se:

  1.  u zasadima voća i vinove loze, u kol. 1,5-2 I/ha (15-20 I na 100m²), tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (pocetak cvetanja);
  2. u usevima strnih žita, tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara u ozimim žitima, u kol. 0,6-0,8 I/ha (6-8 ml na 100 m²), u uslovima slabe zakorovljenosti; 0,8-1,2 I/ha (8-12 ml na 100 m²), u uslovima jake zakorovljenosti; u jarim žitima, u kol:                                                       -0,4 I/ha (4 ml na 100 m²), u uslovima slabe zakorovljenosti;                                                               -0,8 I/ha (8 ml na 100 m²), u uslovima jake zakorovljenosti;
  3.  u usevu kukuruza, u kol. 0,8 I/ha (80ml na 100m²), tretiranjem cele povrsine, kada kukuruz ima 3-6 listova (faze 13-16 BBCH-skale);
  4. na pašnjacima, u kol. 1-1,5 I/ha (10-15 ml na 100 m²), tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Spektar delovanja: Širokolisni korovi.

1) Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,4 I/ha – jednogodišnjii korovi, kao sto su: vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), broćika

lepusa (Galium aparine), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), misjakinja obična (Stellaria media).

2) Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,6 I/ha (pored navedenih u tacki 1):

• jednogodišnjii korovi, kao sto su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), dimnjaca obična (Fumaria officinalis), dvornik pticiji (Polygonum aviculare)’,

• višegodisnji korovi, kao sto su: poponac njivski (Convolvolvulus arvensis), graori (Lathyrus sp.).

3)Vrste korova koje dobro suzbija u količini 0,8 I/ha (pored navedenih u tacki 1 i 2) -jednogodišnjii korovi, kao sto su: štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), suncokret divlji (Helianthus annuus).

4) Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1 I/ha (pored navedenih u tacki 1, 2 i 3):

• jednogodišnjii korovi, kao sto su: mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), stisnusa kravlja (Thlaspi arvense)’,

• višegodisnji korovi, kao sto su: jabuka vucja (Aristolochia clematitis), pelin crni (Artemisia vulgaris), ivanjsko cvece belo (Galium mollugo), ljutic puzeci (Ranunculus repens), ugaz obični (Roripa silvestris), stavelj obični (Rumex crispus), maslacak obični (Taraxacum officinale).

5) Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,2 I/ha (pored navedenih u tacki 1, 2, 3 i 4) – jednogodišnjii korovi, kao sto je cestoslavica persijska (Veronica persica).

6) Vrste korova koje dobro suzbija u količini 1,5 I/ha (pored navedenih u tacki 1, 2, 3, 4 i 5):

• jednogodišnjii korovi, kao sto je gorcika obična (Sonchus oleraceus);

• višegodisnji korovi, kao sto su: lucerka (Medicago sativa), bokvica velika (P/antago major), detelina bela (Trifolium repens), kopriva obična (Urtica dioica).

7) Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija u Količinama 0,4-2 I/ha:

• jednogodišnjii korovi, kao sto je lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)’,

• višegodisnji korovi, kao sto su: vodopija obična (Cichorium intybus), nana (Mentha piperita), ljubicica sarena (Viola tricolor).

8) Vrste korova koje slabo suzbija u Količinama 0,4-2 I/ha:

• jednogodišnjii korovi, kao sto je buzdika obična (Myagrum perfoliatum)’,

• višegodisnji korovi, kao sto su: palamida njivska (Crsium arvense), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kupina obična (Rubus caesius).

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories