Trifari WG 50 – Herbicid

KLASA: Herbicidi

AKTIVNA MATERIJA: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

PROIZVOĐAČ: Jiangsu China

 


  Podeli

PRIMENA: Preparat TRIFARI WG-50 se koristi u usevu šećerne repe dvokratno u cilju suzbijanja širokolisnih korova. Primenjuje se ili sam preparat u količini 40 g/ha + 40 g/ha ili u kombinaciji sa drugim preparatima u količini 30 g/ha + 30 g/ha, uvek uz dodatak okvašivača i to:

-prvo tretiranje kada je šećerna repa iznikla 70-90%;

-drugo tretiranje 8-14 dana kasnije, odnosno kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista, a korovi su u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

SPEKTAR DELOVANJA: Trifari WG 50 je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum).

U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina suzbija: širokolisne korovske vrste: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), mrkva divlja (Daucus carota), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium).

MEHANIZAM DELOVANJA: Triflusulfuron-metil pripada sulfonilureama. Dovodi do inhhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS) koji je ključni enzim u biosintezi aminokiselina, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka.

NAPOMENE: Utrošak vode je 200-400 l/ha (2-4 L / 100 m2). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta (dvokratno) u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U slučaju propadanja useva, može se sejati samo šećerna repa. Optimalna temperatura za tretiranje je 18⁰C, a tretiranje treba vršiti na temperaturama 7-25°C.

Ne mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

KARENCA: Obezbeđeno vremenom primene (OVP) u usevu šećerne repe.

PAKOVANJE: 60 g

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories