Elastiq Ultra EC – Lepak posebne namene

KLASA: Proizvod posebne namene

AKTIVNA MATERIJA: Stiren butadien kopolimer 450 g/L + ađuvant

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

PROIZVOĐAČ: Arysta LifeScience


  Podeli

Proizvod EC formulacije za tretman soje, uljane repice, suncokreta i graška pre žetve. Veoma efikasno redukuje gubitke koji nastaju usled pucanja ljuske pre i tokom žetve. Ne usporava desikaciju i nema štetan efekat na sazrevanje i kvalitet semena.

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Nakon primene, Elastiq Ultra formira tanak sloj polimera, koji se brzo suši i formira polupropustljivu polimernu membranu na biljkama. Elastiq Ultra dopušta transpiraciju vode sa biljke, ali sprečava prodiranje vode unutar biljke kada je u procesu isušivanja. Film koji stvara Elastiq Ultra sprečava protresanje mahuna čak i kada se zakasni sa žetvom.

PRIMENA: Solo aplikacija, u poljima bez korova se primenjuje u količini od 1 L/ha sa 100-200 L/ha vode, vreme aplikacije je 3-4 nedelje pre žetve ili primena sa desikantom (zakorovljena polja) u količini od 0,7 L/ha + desikant sa 100-200 L/ha vode, vreme aplikacije 10-14 dana pre žetve.

BENEFITI PRIMENE: Redukuje lomljenje ljuske; smanjuje gubitke koji nastaju pre žetve koji su uzrokovani meteorološkim uslovima (oluja, grad, vetar); povećava prinos i kvalitet semena; pogodan za primenu sam, ali se može kombinovati i sa desikantima.

PAKOVANJE: 5 L

*Preparat je u procesu registracije.

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories