UNISTART

Unistart je tečno mikrobiološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

RATARSTVO: UNISTART se primenjuje u dozi od 3 l/ha uz potrošnju u 200-300l vode, prskati po površini zemljišta. Može se mešati sa pesticidima. Pre setve, posle setve a pre nicanja biljaka.

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO: (Pred start vegetacije za aktivaciju korena, Početak vegetacije i formiranje lisne mase, Intezivni porast i cvetanje, Početak zametanja plodova, Intezivni porast plodova)

1. Sistem kap po kap: 0,1-0,2 % ili 1-2 litre Unistarta na 1.000 litara vode. Može se mešati sa pesticidima;

2. Prskanjem u trake duž redova Unistarta 3 l/ha.

POVRTARSTVO: 

1. Iznošenje rasada: UNISTART 3 l/ha isprskati po površini zemljišta.

2.Sistem kap po kap: UNISTART 1 litar na 10 ari puštati kroz sistem na 7-10 dana


  Podeli

UNISTART sadrži efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike. Primenjuje se pre ili posle setve, a pre nicanja biljaka, zajedno sa zemljišnim herbicidima prskanjem po površini zemljišta ili preko sistema” kap po kap”. Bakterije koje se nalaze u UNISTART-u dospevaju na korenov sistem biljke koja niče I direktno joj predaju biljne asimilative.

Bakterije na površini korena formiraju tanku sluzavu navlaku, gradeći vrlo čvrstu vezu sa biljkom gde se uspostavlja specifičan oblik zajednice koja se naziva asocijacija. Na korenovom sistemu bakterije mineralizuju organska jedinjenja azota, fosfora, sumpora, produkuju kiseline koje oslobađaju K, Mg, Ca, Fe, Zn, B, Al, Mo, Mn i ostale mikroelemente iz teško rastvorljivih jedinjenja i direktno ih predaju biljkama. Na taj način biljke se dodatno snabdevaju hranljivim elementima koji se već nalaze u zemljištu.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories