VILOKSAN – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: cimoksanil 40 g/kg + mankozeb 400 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Proizvođač:Willowood


  Podeli

Kontaktni i lokalo sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem

Primena:
Preparat VILOKSAN koristi se u:
• zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji
0,3 % (30 g u 10 litara vode).
• usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od 2,5-3
kg/ha (25-30 g/100 m2).

Količina vode:200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
• Viloksan primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego
što simptomi postanu vidljivi na biljci.
• U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8­10 dana
• U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.

Kompatibilnost:
Viloksan se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Preparat se na istoj površini može upotrebiti 2 puta u toku godine.
Karenca:
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana
Pakovanje: 1kg; 250g; 30g

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories