Agrodimark – Herbicid

Klasa:Herbicid

Aktivna materija:Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija:SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje:300ml, 1l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:OVP

Plodored:Bez ograničenja

MDK(mg/kg):0,5 – kukuruz


  Podeli

PRIMENA:

Kukuruz 0,5 – 0,7 l/ha Kada je kukuruz u fazi razvoja 3-5 listova a korovske vrste sa razvijenih 2 do 6 listova.

DELOVANJE:

Usvaja se listom i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Deluje poput indolsirćetne kiseline i izaziva kovrdžanje listova i nekroze.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus ), pepeljuga (Chenopodium album ), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora ), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus spp .), čistac jednogodišnji (Stachys annua ), boca obična (Cirsium arvense ), poponac obični (Convolvulusarvensis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Radi proširenja delovanja na jednogodišnje i višegodišnje korovske vrste u usevu kukuruza do 5. lista agroDimark (0,6 l/ha) + Siran 40 SC (1,25 l/ha). Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, u kraškim područjima, na slabo humusnim zemljištima ispod 1%, na temperaturama višim od 25°C. Fitotoksičan je za sve širokolisne useve i zasade. Može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4 D. Može se primeniti na istoj površini jedanput.

MBT: 1

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories