Callisto 50 WG – Herbicid

Klasa: Herbicid

AKTIVNA MATERIJA: mezotrion (480 g/l)

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz

Proizvođač: Syngenta


  Podeli

Klasa:Herbicidi

Aktivna materija:Mezotrion 500 g/kg

Formulacija:WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje:250 g

Proizvođač:Syngenta

Karenca:OVP

Plodored:Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva nakon primena herbicida Callisto 50 WG, odmah se može sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita bez ograničenja i uljana repice uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine, nakon dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret, krompir. Dva godine nakon primene mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj

MDK(mg/kg):0,02

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 0,25 – 0,3 kg/ha (2,5 – 3 ml/100 m2) + 0,2 l/ha EtalFixPro Primena posle nicanja kukuruza, kada kukuruz ima od 2 do 9 listova, (faze 12-19 BBCH skale).

DELOVANJE:

Callisto 50 WG je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno.

SPEKTAR DELOVANJA

  •  u količini 0,25 kg/ha dobro deluje (efikasnost >90%) na: pepeljuga (Chenopodium album i Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica crna (Solanim nigrum), boca (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense); zadovoljavajuće (efikasnost 75-90%) na lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus blitoides i A. retroflexus); slabije delovanje (<75%) na poponac (Convolvulus arvensis) Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski), proso korovsko (Echinoclao crus-galli), dvornik (Polygonum avicular), muhar sivi (Setaria glauca) i sirak iz semena (Sorghum halepense).
  • u količini 0,3 kg/ha herbicid dobro deluje (>90%) na: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), pepeljuga (Chenopodium album i Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica crna (Solanim nigrum), palamida (Cirsium arvense), dvornik (Polygonum spp.), boca (Xanthium strumarium); zadovoljavajuće (efikasnost 75-90%) na: štir (Amaranthus blitoides i A. retroflexus) i Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski), proso korovsko (Echinocloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca); slabo delovanje (<75%) na poponac (Convolvulus arvensis) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

PREPORUKE I NAPOMENE:

može da se koristi u merkantilnom, semenskom i silažnom kukuruzu. Pre primene treba proveriti osetljivost kukuruza šećerca i kokičara. Preporučuje se primena ovog herbicida u ranijim fazama rasta kukuruza, u fazi 2-3 lista, kada su i korovi u početnim fazama razvoja, odnosno kada su najosetljivi na delovanje herbicida. Zbog produženog delovanja preko zemljišta obezbeđuje se duži period delovanja na korove. Može se samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima
(acetohlor, S-metolahlor…), odnosno sulfonil-ureama u post-em tretmanima (nikosulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Primenjuje se uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories